سفالینه

( 20 محصول )

گروه تولیدی سرامیک سفال و کاشی سنتی کرمان
تاسیس ۱۳۸۲
ساخت انواع ظروف تزیینی و مصرفی اشپزخانه شامل انواع لیوان ماگ بشقاب کاسه گلدان و غیره
ساخت انواع کاشی سنتی

 

 

 

سفالینه